Micro-oogdruppel van mu-Drop

Micro‑oogdruppels: een revolutionaire ontwikkeling

De medische wereld leeft al jaren met de wetenschap dat micro‑oogdruppels die in het oog passen net zo efficiënt zijn als grote oogdruppels. Echter is het tot op heden geen enkele farmaceut gelukt om een goede micro-oogdruppel te ontwikkelen. mu-Drop heeft onlangs een unieke micro-oogdruppel technologie ontwikkeld en biedt deze revolutionaire technologie aan voor de productie van micro‑oogdruppels voor de behandeling van droge ogen, glaucoom en andere oogziekten. mu-Drop micro‑oogdruppels worden bovendien zeer efficiënt geproduceerd zonder grote investeringen in apparatuur.

Contact

10 keer kleinere micro‑oogdruppels

Bij oogdruppelbehandelingen is het een uitdaging om patiënten hun medicatie langdurig – vaak vele jaren – te laten gebruiken. Oogdruppelmedicatie kan namelijk pijnlijke en nare bijwerkingen veroorzaken, waardoor patiënten hun oogdruppel medicatie stoppen. Met de revolutionaire technologie van mu-Drop kan een micro-oogdruppel worden geproduceerd die 10 keer kleiner is dan de klassieke oogdruppel. Daardoor wordt er 10 keer minder medicatie toegediend. Omdat er per dosering 10 keer minder medicatie wordt gebruikt, kan er met dezelfde hoeveelheid medicatie 10 keer meer micro‑oogdruppels gemaakt worden.

How it works

Perfect passend in het oog

De micro-oogdruppel van mu-Drop past in het oog, zonder afvoer naar de neusholte of spillage op de wangen. Hierdoor is de micro-oogdruppel goed te verdragen en worden neveneffecten tot een minimum beperkt. Daarmee verbetert de kwaliteit van leven van de patiënt aanzienlijk. Dit levert de volgende voordelen op:

  • Significant minder lokale bijwerkingen
  • Significant minder systemische bijwerkingen
  • Zelf toedienen van oogdruppels is simpel
  • Er is geen wachttijd na toediening
  • Patiënten kunnen de behandeling volhouden

De micro-oogdruppel van mu-Drop is eenvoudig te gebruiken in 3 stappen: 1) de verpakking te openen, 2) het product uit de verpakking te halen en 3) in het oog te druppelen.

User information

Micro‑oogdruppels op maat

Dankzij de revolutionaire technologie van mu-Drop is er nu micro-oogdruppel die vele voordelen heeft voor de patiënt. Zo zijn lokale bijwerkingen zoals pijn en irritatie alsmede systemische bijwerkingen minimaal. Ook de schaalbaarheid van de mu-Drop technologie is uniek. Zo kan efficiënt medicatie worden bereid voor 1 patiënt of juist in grote volumes voor miljoenen patiënten. Het productieproces is volledig gesloten om de steriliteit van het product te borgen en de veiligheid voor de patiënt te vergroten.

Interesse in de micro-oogdruppel?

Dankzij de technologie van mu-Drop is het mogelijk om micro‑oogdruppels op efficiënte wijze te produceren. Bovendien is de druppel 10 keer kleiner dan een normale druppel, waardoor geen overtollige medicatie wordt toegediend en bijwerkingen worden geminimaliseerd. De patiënt zal minder snel stoppen met micro-oogdruppel medicatie waardoor de kwaliteit van leven van de patiënt verbetert. Bent u benieuwd naar deze toepassing of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met mu-Drop op.

Contact
A small eye drop, a giant leap for patients!

Developing micro eye drops is teamwork

mu-Drop micro eye drops can be manufactured very efficiently, are 10 times smaller than classic eye drops and thus require 10 less medication. mu-Drop is licensing the technology to preferred partners.

Contact us